Teksti suurus:

Põltsamaa Vallavolikogu 20.12.2018 määruse nr 67 „Põltsamaa Muusikakooli õppetasud“ muutmine

Väljaandja:Põltsamaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:03.04.2021
Avaldamismärge:RT IV, 31.03.2021, 8

Põltsamaa Vallavolikogu 20.12.2018 määruse nr 67 „Põltsamaa Muusikakooli õppetasud“ muutmine

Vastu võetud 25.03.2021 nr 4

Määrus kehtestatakse huvikooli seaduse § 21 lõike 3 ja Põltsamaa Vallavolikogu 16.08.2018 määruse nr 42 „Põltsamaa Muusikakooli põhimäärus“ § 15 lõike 3 alusel.

§ 1. Määruse muutmine
Põltsamaa Vallavolikogu 20.12.2018 määruse nr 67 „Põltsamaa Muusikakooli õppetasud“ § 2 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:
„(6) Vallavalitsusel on õigus erandkorras õppetasu vähendada või teha selle maksmisel erisusi põhjendatud juhtumitel avalduse alusel, samuti juhul kui Vabariigi Valitsus on riigis välja kuulutanud eriolukorra või muudel erakorralistel põhjendatud juhtudel.“.
§ 2. Rakendussätted
(1) Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt alates 11.03.2021.
(2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Margus Möldri
vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json