Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Teksti suurus:

Kose valla tunnustamise kord

Väljaandja:Kose Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.04.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 31.03.2021, 18

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Kose valla tunnustamise kord

Vastu võetud 18.03.2020 nr 79
RT IV, 25.03.2020, 3
jõustumine 28.03.2020

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
24.03.2021RT IV, 31.03.2021, 103.04.2021

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 2 ja § 14 lõike 1 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Kose vald (edaspidi vald) avaldab tunnustust Kose valla aukodaniku (edaspidi aukodanik) nimetuse, Kose valla teeneteplaadi (edaspidi teeneteplaat), Kose valla tänuplaadi (edaspidi tänuplaat) ja Kose valla tänukirja (edaspidi tänukiri) andmisega.

  (2) Tunnustuse avaldamiseks esitatakse Kose Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus) avaldus valla iseteeninduskeskkonnas SPOKU või e-postiga või paberkandjal (määrusele lisatud vormil). Avalduse mitterahuldamisel teatatakse sellest avaldajale välja arvatud aukodaniku ja teeneteplaadi kandidaadi esitamisel.
[RT IV, 31.03.2021, 1 - jõust. 03.04.2021]

  (3) Vallavalitsus kuulutab igal aastal aukodaniku ja teeneteplaadi kandidaatide esitamise välja hiljemalt 15. novembril. Kuulutuses määratakse kandidaatide esitamise tähtaeg.
[RT IV, 31.03.2021, 1 - jõust. 03.04.2021]

  (4) Aukodaniku nimetuse ja teeneteplaadi andmise otsustab Kose Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu), tänuplaadi andmise otsustab vallavalitsus ning tänukirja andmise otsustab Kose vallavanem.

§ 2.   Aukodaniku nimetuse andmine

  (1) Aukodaniku nimetus antakse füüsilisele isikule erilise auavaldusena Kose vallale osutatud väljapaistvate teenete eest.

  (2) Aukodaniku nimetamisega kaasneb rahaline preemia 1 000 eurot, vallavalitsus maksab seaduses sätestatud maksud.

  (3) Aukodaniku nimetusega kaasnev aukodaniku märk ning rahaline preemia antakse üle Eesti Vabariigi aastapäeva aktusel.

§ 3.   Teeneteplaadi andmine

  (1) Teeneteplaat antakse füüsilisele isikule auavaldusena Kose vallale osutatud teenete eest.

  (2) Aastas antakse kuni kolm teeneteplaati. Teeneteplaadi võib anda ühele isikule ühel korral.

  (3) Teeneteplaadi andmisega kaasneb rahaline preemia 500 eurot, vallavalitsus maksab seaduses sätestatud maksud.

  (4) Teeneteplaat ja rahaline preemia antakse üle Eesti Vabariigi aastapäeva aktusel.

§ 4.   Tänuplaadi andmine

  (1) Tänuplaat antakse kultuuri-, spordi-, noorsootöö- või haridusvaldkonnas Kose vallas elavale füüsilisele- või tegutsevale juriidilisele isikule, kes on silma paistnud oma tegevusega ning on toonud seeläbi vallale positiivset tuntust.

  (2) Tänuplaatide saajate leidmiseks viiakse läbi konkurss, mille tingimused ja tähtajad kinnitab vallavalitsus.

  (3) Tänuplaat „Särav tegija" või „Särav tegu“ antakse isikule, kes on aasta jooksul Kose vallas korraldanud silmapaistva ettevõtmise või ürituse.

  (4) Tänuplaat „Särav noor“ antakse hariduse, kultuuri või noorsootöö valdkonnas vanuses kuni 26 eluaastat tegutsevale noorele, kes on oma tegevusega silma paistnud.

  (5) Tänuplaat „Aasta sportlane“ antakse isikule, kes on silma paistnud sportlike saavutustega. Tunnustatakse parimat nais- ning meessportlast.

  (6) Tänuplaat „Aasta võistkond" antakse Kose valda esindanud võistkonnale, kes on silma paistnud sportlike saavutustega.

  (7) Tänuplaat „Aasta noorsportlane“ antakse noorsportlasele vanuses kuni 18 aastat, kes on silma paistnud sportlike saavutustega. Tunnustatakse parimat nais- ja meesnoorsportlast.

  (8) Tänuplaat „Aasta õpetaja“ antakse Kose valla haridusasutuses töötavale isikule, kes on silma paistnud heade töötulemustega.

  (9) Tänuplaatide andmise otsustamisel kaalutakse vallavolikogu vastava valdkonna komisjoni ettepanekuid.

  (10) Tänuplaadid antakse üle vallavalitsuse poolt korraldataval või õpetajate päeva üritusel.

§ 5.   Tänukirja andmine

  (1) Tänukiri antakse:
  1) vallavalitsuse või vallaasutuse töötajale, kes on oma töös saavutanud silmapaistvaid tulemusi või kes on kohusetundlikult ja/või pikka aega täitnud oma tööülesandeid, saavutades kõrge kvalifikatsiooni ning autoriteedi, tema juubelitähtpäeva või töölt lahkumise korral;
  2) füüsilisele isikule silmapaistva saavutuse eest Kose vallas või kohaliku probleemi lahendamisel või tööjuubeli puhul;
  3) vallaasutusele silmapaistva töösaavutuse eest või tegevuse tähtpäeva puhul;
  4) juriidilisele isikule tema silmapaistva tegevuse eest Kose valla elu-, loodus- või majanduskeskkonna või ühistegevuse arendamisel või tegevuse tähtpäeva puhul.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 märgitud juubelitähtpäevaks on isiku 50., 60. sünnipäev ja edasi iga viie aasta järgne sünnipäev ning tähtpäevaks on 10 aastat asutuse või ühenduse asutamisest ning edasi iga 10 aasta järel (kaasaarvatud 25, 75, 125 ja 175).

  (3) Tööjuubelina käsitletakse Kose valla ametiasutuses või vallaasutuses töötamist kokku vähemalt 5 aastat ning edasi iga 5 aasta järel.

  (4) Tänukiri antakse üle pidulikult ning isikule võib anda ka kingituse või rahalise preemia.

§ 6.   Lõppsätted

  (1) Kose valla tunnustuse saaja ei omanda eriõigusi.

  (2) Tunnustust tõendav ese ei kuulu üldjuhul asendamisele.

  (3) Aukodanikud kantakse Kose valla aukodanike raamatusse. Aukodanike raamat asub alaliselt vallavalitsuse kantseleis ja selle pidamist korraldab vallasekretär.

  (4) Teeneteplaatide, tänuplaatide ja tänukirjade saajate kohta peab arvestust vallavalitsuse kantselei.

§ 7.   Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist.

Lisa Avaldus

/otsingu_soovitused.json