HaridusKool

Teksti suurus:

Põltsamaa Muusikakooli õppetasud

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Põltsamaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.04.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 31.03.2021, 25

Põltsamaa Muusikakooli õppetasud

Vastu võetud 20.12.2018 nr 67
RT IV, 29.12.2018, 90
jõustumine 01.09.2019

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
25.03.2021RT IV, 31.03.2021, 803.04.2021, rakendatakse alates 11.03.2021

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 2, huvikooli seaduse § 21 lõike 3 ja Põltsamaa Vallavolikogu 16. augusti 2018 määruse nr 42 „Põltsamaa Muusikakooli põhimäärus“ § 15 lõike 3 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Põltsamaa Muusikakooli õppekulude osaliseks katmiseks võetava õppetasu (edaspidi õppetasu) suurused põhiõppes, üldõppes, vabaõppes, eelkoolis ja täiskasvanute õppes õppijatele.

§ 2.   Õppetasud

  (1) Põhiõppe õppetasu õpilase kohta kuus on:
  1) 40 eurot;
  2) 43 eurot, kui õpilane õpib põhiõppele lisaks lisapilli 0,5 akadeemilist tundi nädalas;
  3) 45 eurot, kui õpilane õpib põhiõppele lisaks lisapilli 1,0 akadeemilist tundi nädalas;
  4) 48 eurot, kui õpilane õpib põhiõppele lisaks lisapilli 1,5 akadeemilist tundi nädalas.

  (2) Üldõppe õppetasu on 35 eurot õpilase kohta kuus.

  (3) Vabaõppe õppetasu on 30 eurot õpilase kohta kuus.

  (4) Eelkooli õppetasu osalise õppeajaga õpilastele on:
  1) rühmatund (noorem rühm) 1 akadeemiline tund nädalas (45 minutit) 9 eurot kuus;
  2) rühmatund (vanem rühm) 1 astronoomiline tund nädalas (60 minutit) 12 eurot kuus;
  3) individuaaltund 0,75 akadeemilist tundi nädalas (34 minutit) 21 eurot kuus;
  4) individuaaltund 0,5 akadeemilist tundi nädalas (22 minutit) 14 eurot kuus.

  (5) Täiskasvanute õppe õppetasu ühe akadeemilise tunni (45 minutit, individuaaltund) eest on 18 eurot.

  (6) Vallavalitsusel on õigus erandkorras õppetasu vähendada või teha selle maksmisel erisusi põhjendatud juhtumitel avalduse alusel, samuti juhul kui Vabariigi Valitsus on riigis välja kuulutanud eriolukorra või muudel erakorralistel põhjendatud juhtudel.
[RT IV, 31.03.2021, 8 - jõust. 03.04.2021]

§ 3.   Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud].

  (2) Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2019.

  (3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json