Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Tapa valla 2021. aasta I lisaeelarve kinnitamine

Tapa valla 2021. aasta I lisaeelarve kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Tapa Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:03.04.2021
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2021
  Avaldamismärge:RT IV, 31.03.2021, 36

  Tapa valla 2021. aasta I lisaeelarve kinnitamine

  Vastu võetud 29.03.2021 nr 100

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõige 1 punkt 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lõike 2 ning Tapa Vallavolikogu 27.06.2018. aasta määruse nr 22 „Tapa valla finantsjuhtimise kord“ § 9 ja § 10 alusel:

  § 1.   Kinnitada Tapa valla 2021 aasta I lisaeelarve vastavalt lisale 1.

  § 2.   Kinnitada Tapa valla 2021. aasta I lisaeelarve põhitegevuse tulude suurendamine summas 435 368 eurot ja lõpliku eelarve põhitegevuse tulud on summas 16 585 014 eurot vastavalt lisale 2.

  § 3.   Kinnitada Tapa valla 2021. aasta I lisaeelarve põhitegevuse kulude ja investeerimistegevuse väljaminekute suurendamine summas 1 720 702 eurot ja lõplik eelarve on 19 737 953 eurot vastavalt lisale 3.

  § 4.   Tapa Vallavalitsus võib eelarveaasta jooksul täiendavalt eraldatud sihtotstarbeliste eraldiste saamisel lisada need laekumised ja nendele vastavad kulud valla eelarvesse, informeerides sellest volikogu.

  § 5.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Maksim Butšenkov
  vallavolikogu esimees

  Lisa 1 Tapa valla 2021. aasta I lisaeelarve

  Lisa 2 Tapa valla 2021. aasta I lisaeelarve põhitegevuse tulud

  Lisa 3  Tapa valla 2021. aasta I lisaeelarve põhitegevuse kulude ja investeerimistegevuse väljaminekud

  /otsingu_soovitused.json