Teksti suurus:

Võru Linnavalitsuse 20. aprilli 2011. a määruse nr 13 "Väärteomenetluses kohtuvälise menetlejana osalemiseks ametnikele volituste andmine" muutmine

Väljaandja:Võru Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:03.06.2013
Avaldamismärge:RT IV, 31.05.2013, 10

Võru Linnavalitsuse 20. aprilli 2011. a määruse nr 13 "Väärteomenetluses kohtuvälise menetlejana osalemiseks ametnikele volituste andmine" muutmine

Vastu võetud 22.05.2013 nr 4

Määrus kehtestatakse "Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus" § 30 lg 1 p 3 ja "Väärteomenetluse seadustik" § 9 p 2 ja § 10 lg 2 alusel.


Muuta Võru Linnavalituse 20. aprilli 2011. a määruse nr 13 "Väärteomenetluses kohtuvälise menetlejana osalemiseks ametnikele volituste andmine" § 1 ja sõnastada see järgmiselt:


"§ 1. Kinnitada loetelu ametikohtadest, mida täitvatel ametnikel on pädevus väärteomenetluses osalemiseks ja selle läbiviimiseks Võru Linnavalitsuse, kui kohtuvälise menetleja, nimel järgmiselt:
1) keskkonna- ja järelevalvespetsialist;
2) juriidilise osakonna juhataja;
3) jurist-nõunik."


Jüri Kaver
linnapea

Ülle Müürsepp
linnasekretär

/otsingu_soovitused.json