PlaneerimineÜldplaneering

Teksti suurus:

Kunda linna haldusterritooriumil kehtiva üldplaneeringu ülevaatamine

Kunda linna haldusterritooriumil kehtiva üldplaneeringu ülevaatamine - sisukord
  Väljaandja:Kunda Linnavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:18.01.2010
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
  Avaldamismärge:RT IV, 31.05.2014, 9

  Kunda linna haldusterritooriumil kehtiva üldplaneeringu ülevaatamine

  Vastu võetud 11.01.2010 nr 2

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1 ja planeerimisseaduse § 29 lg 1, 3 ja 4 alusel

  § 1.  Lugeda ülevaadatuks Kunda linna üldplaneering koos põhilahenduste muudatustega, vastavalt Pargi ja Tähe tänava vahelise haljasala detailplaneeringule, Tööstuse maaüksuse detailplaneeringule ning Selja tee 10 ja Kalmistu tee vahelise ala detailplaneeringule.

  § 2.  Avalikustada planeeringu ülevaatamise tulemused linnalehes “Meie Kodu”.

  § 3.  Määrus jõustub kolmandal päeval peale kehtivas korras avalikustamist.

  Arvo Vainlo
  Linnavolikogu esimees

  /otsingu_soovitused.json