PlaneerimineÜldplaneering

Teksti suurus:

Kunda linna haldusterritooriumil kehtiva üldplaneeringu ülevaatamine

Väljaandja:Kunda Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.04.2006
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 31.05.2014, 11

Kunda linna haldusterritooriumil kehtiva üldplaneeringu ülevaatamine

Vastu võetud 07.03.2006 nr 10

Võttes aluseks Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1 ja planeerimisseaduse § 29 lg 1, 3 ja 4


KUNDA LINNAVOLIKOGU MÄÄRAB:


1. Lugeda ülevaadatuks Kunda linna üldplaneering koos põhilahenduste muudatustega vastavalt Sadama tee 7, 8 maaüksuse detailplaneeringule.


2. Avalikustada planeeringu ülevaatamise tulemused linnalehes “Meie Kodu”.


3. Määrus jõustub 07. aprillil 2006.a.


Anne Tasuja
Linnavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json