PlaneerimineÜldplaneering

Teksti suurus:

Kunda linna haldusterritooriumil kehtiva üldplaneeringu ülevaatamine

Väljaandja:Kunda Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.04.2003
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 31.05.2014, 12

Kunda linna haldusterritooriumil kehtiva üldplaneeringu ülevaatamine

Vastu võetud 27.03.2003 nr 7

Võttes aluseks Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1 ja Planeerimisseaduse § 29 lg 1, 3 ja 4


1. Lugeda ülevaadatuks Kunda linna üldplaneering (kehtestatud 14. märtsil 2001.a.) koos põhilahenduste muudatustega vastavalt Liiva maaüksuse ja Rakvere mnt 6 maaüksuse detailplaneeringule.


2. Avalikustada planeeringu ülevaatamine linnalehes “Meie Kodu”.


3. Määrus jõustub 07. aprillil 2003.a.

Anne Tasuja
Linnavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json