Teksti suurus:

Sonda valla arengukava kinnitamine

Sonda valla arengukava kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Sonda Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:27.09.2004
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2015
  Avaldamismärge:RT IV, 31.05.2014, 24

  Sonda valla arengukava kinnitamine

  Vastu võetud 22.09.2004 nr 21

  Juhindudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 7 ja § 37 lg 2, Sonda Vallavolikogu määrab:

  § 1.  Kinnitada Sonda valla arengukava (lisatud).

  § 2.  Avaldada arengukava Sonda Vallavalitsuse Interneti-kodulehel ja trükisena Sonda ning Erra raamatukogus.

  § 3.  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist.

  Karmen Kõrts
  Vallavolikogu esimees

  Lisa Lisa 1 Sonda valla arengukava

  Lisa Lisa 2 Investeeringute kava