KorrakaitseKasside ja koerte pidamine

Teksti suurus:

Koerte ja kasside pidamise eeskirja kehtestamine

Koerte ja kasside pidamise eeskirja kehtestamine - sisukord
  Väljaandja:Maardu Linnavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2003
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:06.05.2021
  Avaldamismärge:RT IV, 31.05.2014, 36

  Koerte ja kasside pidamise eeskirja kehtestamine

  Vastu võetud 20.05.2003 nr 23

  Juhindudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 2, § 22 lg 1 punktidest 36¹ ja 36² ning § 66² ja 66³, loomakaitseseaduse § 5 lg 3 ja lähtudes Maardu Linnavalitsuse 07.05.2003.a. protokollilisest otsusest nr 21

  § 1.   Kehtestada koerte ja kasside pidamise eeskiri vastavalt lisale.

  § 2.   Tunnistada kehtetuks Maardu Linnavolikogu 26.02.1998.a määrusega nr 53 kinnitatud “Loomade pidamise eeskirjad Maardu linnas”.

  § 3.   Linnavalitsusel oma korraldusega määrata vastutav isik käesoleva määruse täitmise kontrolliks hiljemalt 01.06.2003.a.

  § 4.   Määrus jõustub 01.06.2003.a.

  Hans Vinkman
  Maardu Linnavolikogu esimees

  Lisa Koerte ja kasside pidamise eeskiri

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json