EttevõtlusReklaam

Rahandus ja eelarveMaksud

Teksti suurus:

Reklaamimaksu kehtestamine

Reklaamimaksu kehtestamine - sisukord
  Väljaandja:Maardu Linnavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2011
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
  Avaldamismärge:RT IV, 31.05.2014, 39

  Reklaamimaksu kehtestamine

  Vastu võetud 28.10.2003 nr 29
  jõustumine 01.12.2003

  Lähtudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (RT I 1993, 37, 558; 1999, 82, 755; 2000, 51, 322) paragrahvi 5 lõikest 2 ja paragrahvi 22 lõike 1 punktist 2, kohalike maksude seaduse (RT I 1994, 68, 1169; 1996, 49, 953; 1999, 16, 269; 101, 903; 2000, 33, 196; 2002, 44, 284; 2002, 110, 654) paragrahvi 2 lõikest 1, paragrahvidest 3, 4 ja 10, maksukorralduse seaduse (RTI 2000, 45, 279; 55, 365; 84, 533; 84, 534;2001, 43, 242; 48, 266; 56, 355; 59, 360; 65, 378) paragrahvidest 28–30 ja Maardu Linnavalitsuse 22.10.2003.a. protokollilisest otsusest nr 52

  § 1.   Kehtestada reklaamimaks Maardu linnas vastavalt lisale.

  § 2.   Kinnitada reklaamimaksu deklaratsioon vastavalt lisale.

  § 3.   Käesolevast tekstist välja jäetud]

  § 4.   Määrus jõustub 1. detsembril 2003. a.

  Lisa REKLAAMIMAKS

  Lisa REKLAAMIMAKSU DEKLARATSIOON

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json