SotsiaalhoolekanneToetused

Transport ja liiklusÜhistransport

Teksti suurus:

Riiklikku pensioni saavate isikute bussisõidutoetuse taotlemise ja maksmise kord

Väljaandja:Häädemeeste Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.03.2016
Avaldamismärge:RT IV, 31.05.2014, 45

Riiklikku pensioni saavate isikute bussisõidutoetuse taotlemise ja maksmise kord

Vastu võetud 30.09.2005 nr 14
jõustumine 10.10.2005

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
20.12.200601.01.2007

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 23 lõike 1 alusel.


1. Üldsätted
1.1. Määrusega kinnitatakse riiklikku pensioni saavate isikute maakonnasiseste liinide bussisõidutoetuse (edaspidi toetus) taotlemise ja maksmise tingimused ja kord Häädemeeste vallas.
1.2. Toetust makstakse Häädemeeste valla eelarvest.


2. Toetuse taotlemine ja maksmine


2.1. Toetust võivad taotleda Häädemeeste valla elanike registris olev mittetöötav vanadus- või invaliidsuspensionär ning toitjakaotuspensioni või rahvapensioni saav isik eriarsti juures käimiseks.


2.2. Toetust makstakse esitatud sõidupiletite alusel 100 % ulatuses pileti maksumusest, kuid mitte rohkem kui 12 sõidukorra eest aastas.
[Muudetud 20.12.2006 määrusega nr 12 - jõust. 01.01.2017]

2.3. Toetuse taotlemiseks tuleb Häädemeeste Sotsiaalosakonnale esitada:
2.3.1. vormikohane avaldus, millel on eriarstile suunamist kinnitav perearsti kinnitus või eriarsti kinnitus vastuvõtul viibimise kohta;
2.3.2. sõidupiletid;
2.3.3. isikut tõendav dokument (koopia);
2.3.4. pensionitunnistus (koopia).

2.4. Toetus makstakse välja taotleja pangaarvele kandmisega iga kvartali viimasel kuupäeval (31.03; 30.06; 30.09; 31.12) 1 kord kvartalis.


3. Lõppsätted

3.1. Käesolevas määruses reguleerimata küsimustes lähtutakse seadustes ja teistes õigusaktides sätestatust.
3.2. Kinnitada bussisõidutoetuse taotluse vorm (lisatud).
3.3. Määrus jõustub 10. oktoobril 2005. a.

Lisa Taotluse vorm