Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavara valitsemine

Transport ja liiklusLiikluskorraldus, teed ja tänavad

Teksti suurus:

Teede linna omandisse võtmise ja avalikuks kasutamiseks määramise korra kehtestamine

Teede linna omandisse võtmise ja avalikuks kasutamiseks määramise korra kehtestamine - sisukord
  Väljaandja:Maardu Linnavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:07.06.2010
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:29.12.2022
  Avaldamismärge:RT IV, 31.05.2014, 67

  Teede linna omandisse võtmise ja avalikuks kasutamiseks määramise korra kehtestamine

  Vastu võetud 25.05.2010 nr 21

  Lähtudes Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõikest 1, § 22 lõike 1 punktidest 6 ja 37, Teeseaduse § 4 lõikest 3 ja kooskõlas Maardu Linna põhimääruse § 5 lõikega 1, § 22 lõike 1 punktidega 6 ja 42

  § 1.   Kehtestada teede linna omandisse võtmise ja avalikuks kasutamiseks määramise kord vastavalt lisale.

  § 2.   Määrus jõustub kümnendal päeval pärast avaldamist.

  Leo Repponen
  Maardu Linnavolikogu esimees

  Lisa Teede linna omandisse võtmise ja avalikuks kasutamiseks määramise kord

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json