EttevõtlusKaubandus

Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavara valitsemine

Teksti suurus:

Maardu linnale kuuluva rajatise või selle osa kaubandustegevuseks kasutusse andmise korra uue redaktsiooni kehtestamine

Maardu linnale kuuluva rajatise või selle osa kaubandustegevuseks kasutusse andmise korra uue redaktsiooni kehtestamine - sisukord
  Väljaandja:Maardu Linnavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2005
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
  Avaldamismärge:RT IV, 31.05.2014, 70

  Maardu linnale kuuluva rajatise või selle osa kaubandustegevuseks kasutusse andmise korra uue redaktsiooni kehtestamine

  Vastu võetud 30.11.2004 nr 58

  Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 6, kaubandustegevuse seaduse § 17 lg 1 ja 4, § 20 lg 5, Maardu linna põhimääruse § 22 lg 1 p 6 ja lähtudes Maardu Linnavalitsuse 11.11.2004.a. protokollilisest otsusest nr 59

  § 1.   Kehtestada juurdelisatud Maardu linnale kuuluva rajatise või selle osa kaubandustegevuseks kasutusse andmise korra uus redaktsioon vastavalt lisale.

  § 2.   Tunnistada kehtetuks Maardu Linnavolikogu 25.06.2002 määrus nr 95.

  § 3.   Määrus jõustub 01.01.2005.

  Hans Vinkman
  Maardu Linnavolikogu esimees

  Lisa Maardu linnale kuuluva rajatise või selle osa kaubandustegevuseks kasutusse andmise kord

  /otsingu_soovitused.json