ElamumajandusÜhisveevärk ja kanalisatsioon

Teksti suurus:

Vee- ja kanalisatsiooniteenuste hindade kehtestamine

Väljaandja:Antsla Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 31.05.2014, 87

Vee- ja kanalisatsiooniteenuste hindade kehtestamine

Vastu võetud 14.11.2012 nr 17
jõustumine 01.01.2013

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ paragrahvi 6 lõike 1, „Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse“ paragrahvi 14 ¹ lõike 1 ning Antsla Vallavolikogu 18. detsembri 2002. a määrusega nr 38 kinnitatud „Antsla valla veevarustuse- ja heitvee ärajuhtimise teenuse hinna reguleerimise kord“ punktid 2 ja 6.1 ning 19.11.2012. a koostatud vee ja heitvee hinna kalkulatsiooni alusel.

§ 1.   Vee- ja kanalisatsiooniteenuste hindade kehtestamine

  Kehtestada alates 01. jaanuarist 2013. a vee- ja kanalisatsiooniteenuste hinnad koos 20%-lise käibemaksuga alljärgnevalt:
  1) filtreeritud vesi- ja kanalisatsioon 2,69 eurot m ³;
  2) filtreerimata vesi- ja kanalisatsioon 2,39 eurot m ³;
  3) filtreeritud vesi 1,10 eurot m ³;
  4) filtreerimata vesi 0,80 eurot m ³;
  5) heitvee kanaliseerimine 1,60 eurot m ³;
  6) sadevee kanaliseerimine 0.78 eurot m ³;
  7) fekaalide purgimine 6,00 eurot m ³.

§ 2.   Vee- ja kanalisatsiooniga liitunutele abonenttasud kehtestamine

  Kehtestada alates 01. jaanuarist 2013. a vee- ja kanalisatsiooniga liitunutele abonenttasud alljärgnevalt:
  1) abonenttasu veega liitunutele:
veelugeja läbimõõt kuni 20 mm 0,9 eurot kuus;
veelugeja läbimõõt üle 20 mm,
toru iga mm kohta 0,6 eurot kuus;
  2) abonenttasu kanalisatsiooniga liitunutele:
veelugeja läbimõõt kuni 20 mm 0,9 eurot kuus;
veelugeja läbimõõt üle 20 mm,
toru iga mm kohta 0,6 eurot kuus.

§ 3.   Määruse rakendamine

  (1) Tunnistada kehtetuks Antsla Vallavalitsuse 28. detsembri 2011 a. määrus nr 13 „Vee- ja kanalisatsiooniteenuste hindade kehtestamine”.

  (2) Käesolev määrus avalikustada valla veebilehel, ajalehes „Võrumaa Teataja“ ja valla raamatukogudes.

  (3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist.

Tiit Tõnts
vallavanem

Tiina Vares
vallasekretär

/otsingu_soovitused.json