Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord

Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord - sisukord
Väljaandja:Sõmeru Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.06.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 31.05.2016, 11

Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord

Vastu võetud 26.05.2016 nr 53

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 113 lõike 1 ja lõike 4 ning kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 alusel.

§ 1.   Rahaliste vahendite ülejäägi kasutamine

  (1) Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejääki võib kasutada raske või sügava puudega laste ja nende peredele sotsiaalteenuste osutamiseks ning arendamiseks, sealhulgas:
  1) lastele tugiisiku teenuse korraldamiseks;
  2) laste intervallhoolduse korraldamiseks;
  3) laste perede nõustamisteenuse (psühholoogiline-, võlanõustamine jne) kulude katmiseks;
  4) laste peredele koolituste korraldamiseks;
  5) lastele transporditeenuse korraldamiseks haridus- või raviasutusse;
  6) lastele abivahendite rentimise korraldamiseks;
  7) lastele rehabilitatsiooniplaanis soovitatud teenuste eest tasumiseks;
  8) lastele teraapiate korraldamiseks.

  (2) Eelarveaasta lõpuks kasutamata rahaliste vahendite ülejääk kantakse järgmise aasta eelarvesse raske või sügava puudega laste ja nende peredega seotud sotsiaalteenuste osutamiseks ning arendamiseks.

  (3) Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamist korraldab ja kasutamise üle peab arvestust sotsiaaltööspetsialist või tema asendaja.

§ 2.   Rakendussätted

 
  1) Sõmeru Vallavolikogu 23.03.2016 määrus nr 45 ,,Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord’’ tunnistatakse kehtetuks.
  2) Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

Maido Nõlvak
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json