HaridusLasteasutus

SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord

Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord - sisukord
Väljaandja:Rakvere Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.06.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 31.05.2016, 12

Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord

Vastu võetud 25.05.2016 nr 6

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 113 lõike 4 ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 alusel.

§ 1.   Rahaliste vahendite ülejäägi kasutamine

  (1) Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejääki võib kasutada raske või sügava puudega laste ja nende peredega seotud sotsiaalteenuste osutamiseks ning arendamiseks, sealhulgas:
  1) raske või sügava puudega lastele tugiisiku teenuse korraldamiseks;
  2) raske ja sügava puudega laste intervallhoolduse korraldamiseks;
  3) raske või sügava puudega laste perede nõustamisteenuse kulude katmiseks;
  4) raske või sügava puudega laste peredele koolituste korraldamiseks;
  5) raske või sügava puudega lastele transporditeenuse korraldamiseks haridus- või raviasutusse;
  6) raske või sügava puudega lastele rehabilitatsiooniplaanis soovitatud teenuste eest tasumiseks;
  7) raske või sügava puudega lastele abivahendite rentimise korraldamiseks;
  8) raske ja sügava puudega lastele osutatavate sotsiaalteenuste arendamiseks (koolituste korraldamine, eneseabigruppide algatamine, erinevad teraapiad jne.).

  (2) Eelarveaasta lõpuks kasutamata rahaliste vahendite ülejääk kantakse järgmise aasta eelarvesse raske või sügava puudega laste ja nende peredega seotud sotsiaalteenuste osutamiseks ning arendamiseks.

  (3) Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamist korraldab ja kasutamise üle peab arvestust Rakvere Vallavalitsus.

§ 2.   Rakendussätted

  (1) Rakvere Vallavolikogu 24.10.2007 määrus nr 15 ,,Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord’’ tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Boriss Balõtšev
Vallavolikogu asesimees

/otsingu_soovitused.json