Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Kiviõli linna 2017.a lisaeelarve nr 1 vastuvõtmine

Kiviõli linna 2017.a lisaeelarve nr 1 vastuvõtmine - sisukord
  Väljaandja:Kiviõli Linnavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:03.06.2017
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2017
  Avaldamismärge:RT IV, 31.05.2017, 13

  Kiviõli linna 2017.a lisaeelarve nr 1 vastuvõtmine

  Vastu võetud 25.05.2017 nr 54

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõike 3 alusel.

  § 1.   Võtta vastu Kiviõli linna 2017. aasta lisaeelarve nr 1 (lisa):

   
    1) põhitegevuse tulude kogumahus 1 861 644 eurot 59 senti;
    2) põhitegevuse kulude osas summas 1 946 059 eurot 62 senti;
    3) investeerimistegevus -271 867 eurot;
    4) likviidsed varad (pangakonto jääk) summas -356 282 eurot ja 03 senti.

  § 2.   Määrus jõustub kolmandal päeva pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Eldur Lainjärv
  Volikogu esimees

  Lisa Kiviõli linna 2017.a lisaeelarve nr 1

  /otsingu_soovitused.json