Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Lüganuse valla 2017. aasta II lisaeelarve vastuvõtmine

Lüganuse valla 2017. aasta II lisaeelarve vastuvõtmine - sisukord
  Väljaandja:Lüganuse Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:03.06.2017
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2017
  Avaldamismärge:RT IV, 31.05.2017, 14

  Lüganuse valla 2017. aasta II lisaeelarve vastuvõtmine

  Vastu võetud 25.05.2017 nr 97

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1 ning kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõike 3 alusel.

  § 1.   Võtta vastu Lüganuse valla 2017. aasta II lisaeelarve vastavalt määruse lisale.

  § 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Marja-Liisa Veiser
  volikogu esimees

  Lisa Lüganuse valla 2017. a II lisaeelarve

  /otsingu_soovitused.json