HaridusKool

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Nõo Põhikooli arengukava 2019 – 2021 kinnitamine

Nõo Põhikooli arengukava 2019 – 2021 kinnitamine - sisukord
Väljaandja:Nõo Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.06.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2021
Avaldamismärge:RT IV, 31.05.2019, 10

Nõo Põhikooli arengukava 2019 – 2021 kinnitamine

Vastu võetud 23.05.2019 nr 27

Määrus antakse „Põhikooli– ja gümnaasiumiseaduse“ § 67 ja Nõo Vallavolikogu 27. veebruari 2014 määrusega nr 4 kehtestatud „Arengukava koostamise korra“ § 8 lõike 6 alusel.

§ 1.   Arengukava kinnitamine

  Kinnitada Nõo Põhikooli arengukava 2019 - 2021 (lisatud).

Krista Kvarnström
Volikogu esimees

Lisa Arengukava

/otsingu_soovitused.json