HaridusKool

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Pühajärve Põhikooli arengukava aastateks 2019 - 2020

Pühajärve Põhikooli arengukava aastateks 2019 - 2020 - sisukord
  Väljaandja:Otepää Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:03.06.2019
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
  Avaldamismärge:RT IV, 31.05.2019, 19

  Pühajärve Põhikooli arengukava aastateks 2019 - 2020

  Vastu võetud 23.05.2019 nr 12
  jõustumine 03.06.2019

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 67 lõike 2 ja Otepää Vallavolikogu 24. jaanuari 2019. a määruse nr 1 „Arengukava ja eelarvestrateegia koostamise kord“ § 5 lõike 2 alusel.

  § 1.   Pühajärve Põhikooli arengukava aastateks 2019 - 2020 kinnitatakse vastavalt lisale.

  § 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Jaanus Barkala
  Volikogu esimees

  Lisa Arengukava 2019-2020

  /otsingu_soovitused.json