Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Kadrina valla 2019. aasta lisaeelarve vastuvõtmine

Kadrina valla 2019. aasta lisaeelarve vastuvõtmine - sisukord
  Väljaandja:Kadrina Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:03.06.2019
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2019
  Avaldamismärge:RT IV, 31.05.2019, 24

  Kadrina valla 2019. aasta lisaeelarve vastuvõtmine

  Vastu võetud 29.05.2019 nr 31

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1 ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lõike 2 alusel ning lähtudes Kadrina Vallavolikogu 2019. aasta 30. jaanuari määrusest nr 21 Kadrina valla finantsjuhtimise kord.

  § 1.   Võtta vastu Kadrina valla 2019. aasta lisaeelarve vastavalt lisadele 1 ja 2.

  § 2.   Lisaeelarvega kinnitatakse järgmised muudatused:


  1) põhitegevuse tulude suurenemine 45 215 eurot.


  2) põhitegevuse kulude suurenemine 139 232 eurot.


  3) investeerimistegevuse muutus summas -107 536 eurot.


  4) finantseerimistegevuse muutus summas 200 000 eurot.


  5) likviidsete varade muutuse muutus (vähenemine) summas 1 553 eurot.

  § 3.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Madis Viise
  Vallavolikogu esimees

  Lisa 1 Lisaeelarve 2019

  Lisa 2 Lisaeelarve 2019

  /otsingu_soovitused.json