HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

MLA Viimsi Lasteaiad arengukava 2024-2027 kinnitamine

MLA Viimsi Lasteaiad arengukava 2024-2027 kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Viimsi Vallavalitsus
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:03.06.2024
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2027
  Avaldamismärge:RT IV, 31.05.2024, 19

  MLA Viimsi Lasteaiad arengukava 2024-2027 kinnitamine

  Vastu võetud 23.05.2024 nr 17

  Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 91 lõige 3, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 ja Viimsi Vallavolikogu 16.05.2023 määruse nr 15 „Viimsi valla arengukava ja eelarvestrateegia koostamise, menetlemise, vastuvõtmise ning avalikustamise kord” § 20 alusel.

  § 1.   Võtta vastu MLA Viimsi Lasteaiad arengukava 2024-2027 vastavalt määruse lisale.

  § 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Riigi Teatajas.

  Illar Lemetti
  vallavanem

  Merit Renlund
  vallasekretär

  Lisa MLA Viimsi Lasteaiad arengukava 2024-2027

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json