Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Mulgi valla 2024. aasta esimene lisaeelarve

Väljaandja:Mulgi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.06.2024
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2024
Avaldamismärge:RT IV, 31.05.2024, 33

Mulgi valla 2024. aasta esimene lisaeelarve

Vastu võetud 29.05.2024 nr 60

Käesolev määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõige 1 punkt 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 ja Mulgi valla põhimääruse § 29 alusel.

§ 1.   Mulgi valla 2024. aasta esimene lisaeelarve

  Võtta vastu Mulgi valla 2024. aasta esimene lisaeelarve (lisatud):
  1) tulud 71 710 (seitsekümmend üks tuhat seitsesada kümme) eurot;
  2) kulud 119 741 (ükssada üheksateist tuhat seitsesada nelikümmend üks) eurot;
  3) investeerimistegevus 26 798 (kakskümmend kuus tuhat seitsesada üheksakümmend kaheksa) eurot;
  4) nõuete ja kohustiste saldode muutus 74 829 (seitsekümmend neli tuhat kaheksasada kakskümmend üheksa) eurot.

§ 2.   Rakendussätted

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Arvo Maling
Volikogu esimees

Lisa Mulgi valla 2024. aasta esimene lisaeelarve

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json