HaridusKool

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Rannu Kooli arengukava 2020-2025 kinnitamine

Rannu Kooli arengukava 2020-2025 kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Elva Vallavalitsus
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:03.08.2020
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2025
  Avaldamismärge:RT IV, 31.07.2020, 10

  Rannu Kooli arengukava 2020-2025 kinnitamine

  Vastu võetud 28.07.2020 nr 10

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2, põhikooli- ja gümnaasiumi seaduse § 67 lg 2, Elva Vallavolikogu 13.02.2018 määruse nr 18 „Arengukava ja eelarvestrateegia koostamise kord“ § 5 lg 4 ja Elva Vallavolikogu 25.02.2019 määruse nr 70 "Rannu Kooli põhimäärus" § 3 lg 1 ja § 5 lg 2 alusel.

  § 1.   Kinnitada Rannu Kooli arengukava 2020-2025 vastavale lisale.

  § 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Toomas Järveoja
  vallavanem

  Margit Kiin
  vallasekretäri asendaja

  Lisa Rannu Kooli arengukava 2020-2025

  /otsingu_soovitused.json