Rahandus ja eelarveMaksud

Teksti suurus:

Maamaksust vabastamise kord Loksa linnas

Maamaksust vabastamise kord Loksa linnas - sisukord
Väljaandja:Loksa Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 12.10.2012, 72

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Maamaksust vabastamise kord Loksa linnas

Vastu võetud 10.02.2011 nr 6
RT IV, 31.08.2012, 24
jõustumine 13.02.2011

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
04.10.2012RT IV, 12.10.2012, 3501.01.2013

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 3 ning maamaksuseaduse § 11 lõigete 5-7 alusel.
[RT IV, 12.10.2012, 35 - jõust. 01.01.2013]

§ 1.  Maamaksust vabastamine

 (1) Vabastada maamaksust Eesti rahvastikuregistri andmetel Loksa linnas elav riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel pensioni saaja Loksa linnas tema kasutuses olevalt elamumaalt 300 m² ulatuses tingimusel, et maksuvabastuse taotleja ei saa maa kasutusõiguse alusel rendi- või üüritulu.

 (2) Vabastada maamaksust Eesti rahvastikuregistri andmetel Loksa linnas elav represseeritu ja represseerituga võrdsustatud isiku okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse mõistes tema kasutuses oleva elamumaa osas 100%, tingimusel, et taotleja ei saa maa kasutusõiguse alusel rendi- või üüritulu.

 (3) Maksuvabastuse saamiseks järgnevaks aastaks esitab taotleja Loksa Linnavalitsusele 1. detsembriks vormikohase avalduse (lisa).
[RT IV, 12.10.2012, 35 - jõust. 01.01.2013]

 (4) Avalduste läbivaatamise korraldab ja maamaksust vabastamise otsustab Loksa Linnavalitsus.

§ 2.  Rakendussätted

 (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud].

 (2) Määrus jõustub 13. veebruaril 2011.

Lisa  Avaldus maamaksuvabastuse saamiseks
[RT IV, 12.10.2012, 35 - jõust. 01.01.2013]

/otsingu_soovitused.json