Teksti suurus:

Tallinna Linnavolikogu 5. märtsi 2009 määruse nr 6 "Tallinna Haridusameti hallatavate asutuste töötajate töötasustamise alused" muutmine

Väljaandja:Tallinna Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:03.09.2016
Avaldamismärge:RT IV, 31.08.2016, 4

Tallinna Linnavolikogu 5. märtsi 2009 määruse nr 6 "Tallinna Haridusameti hallatavate asutuste töötajate töötasustamise alused" muutmine

Vastu võetud 25.08.2016 nr 22

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 2 alusel.

§ 1.   Tallinna Linnavolikogu 5. märtsi 2009 määruses nr 6 „Tallinna Haridusameti hallatavate asutuste töötajate töötasustamise alused" tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõiked 4-5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Koolieelse lasteasutuse direktori töötasu alammäär kuus on lähtuvalt lasteasutuse rühmade arvust järgmine:

1) 1-3 rühma 1340 eurot;

2) 4-10 rühma 1515 eurot;

3) 11 ja enam rühma 1635 eurot.";

(5) Munitsipaalhuvikooli direktori töötasu alammäär kuus on lähtuvalt huvikooli õpilaste arvust järgmine:

1) kuni 900 õpilast (v.a Tallinna Muusikakool ja Nõmme Muusikakool) 1515 eurot;

2) 901-1400 õpilast (sh Tallinna Muusikakool ja Nõmme Muusikakool) 1635 eurot;

3) üle 1400 õpilase 1930 eurot.";

2) paragrahvi 2 lõige 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(7) Tallinna Õpetajate Maja direktori töötasu alammäär on 1635 eurot kuus.";

3) paragrahvi 4 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Noorempedagoogi, pedagoogi, vanempedagoogi ja pedagoog-metoodiku (v.a käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 31 nimetatud) töötasu alammäär kuus on 958 eurot.";

4) paragrahvi 4 lõige 31 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(31) Koolieelse lasteasutuse noorempedagoogi, pedagoogi, vanempedagoogi ja pedagoog-metoodiku töötasu alammäär kuus on lähtuvalt atesteerimisel omistatud ametijärgust 958 eurot.";

5) paragrahvi 5 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Koolieelse lasteasutuse õpetaja abi töötasu alammäär on 510 eurot kuus.".

§ 2.   Määrust rakendatakse 1. septembrist 2016.

Kalev Kallo
Tallinna Linnavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json