Teksti suurus:

Kiili Vallavolikogu 17.03.2016 määruse nr 7 „Kiili valla eelarvest makstavate toetuste maksmise kord” muutmise määrus

Väljaandja:Kiili Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:03.09.2016
Avaldamismärge:RT IV, 31.08.2016, 7

Kiili Vallavolikogu 17.03.2016 määruse nr 7 „Kiili valla eelarvest makstavate toetuste maksmise kord” muutmise määrus

Vastu võetud 25.08.2016 nr 18

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 5 alusel.

§ 1.  Kiili Vallavolikogu 17.03.2016 määruse nr 7 „Kiili valla eelarvest makstavate toetuste maksmise kord” muutmine

  Kiili Vallavolikogu 17.03.2016 määruse nr 7 „Kiili valla eelarvest makstavate toetuste maksmise kord” § 1 lg 2 muudetakse ja sõnastatakse see järgmiselt: „(2) Toetust on õigustatud saama isik, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Kiili vald.”.

§ 2.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Mihkel Rebane
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json