ElamumajandusSoojamajandus

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Anija valla Kehra linna, Lehtmetsa ja Alavere küla soojusmajanduse arengukava aastateks 2016-2026

Anija valla Kehra linna, Lehtmetsa ja Alavere küla soojusmajanduse arengukava aastateks 2016-2026 - sisukord
  Väljaandja:Anija Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:03.09.2016
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2026
  Avaldamismärge:RT IV, 31.08.2016, 10

  Anija valla Kehra linna, Lehtmetsa ja Alavere küla soojusmajanduse arengukava aastateks 2016-2026

  Vastu võetud 25.08.2016 nr 92

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, § 37 lõike 3 punkti 2 ja Anija Vallavolikogu 18.12.2014 määruse nr 41 „Anija valla arengukava 2014-2024“ alusel.

  § 1.   Kinnitada Anija valla Kehra linna, Lehtmetsa ja Alavere küla soojusmajanduse arengukava aastateks 2016-2026 vastavalt lisale.

  § 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval peale avalikustamist Riigi Teatajas.

  Jaanus Kalev
  Volikogu esimees

  Lisa Soojamajanduse arengukava aastateks 2016 - 2026
  09.03.2017 12:18
  Veaparandus - Lisatud logod. Parandatud ilmne ebatäpsus Riigi Teataja seaduse § 10 lg 3 alusel arvestades Anija Vallavalitsuse 09.03.2017 taotlust nr 22-17/353

  /otsingu_soovitused.json