ElamumajandusÜhisveevärk ja kanalisatsioon

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Rõuge valla ühisveevärgi ja-kanalisatsiooni arendamise kava 2018–2029

Rõuge valla ühisveevärgi ja-kanalisatsiooni arendamise kava 2018–2029 - sisukord
Väljaandja:Rõuge Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.09.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:08.05.2021
Avaldamismärge:RT IV, 31.08.2018, 8

Rõuge valla ühisveevärgi ja-kanalisatsiooni arendamise kava 2018–2029

Vastu võetud 28.08.2018 nr 24

Määrus kehtestatakse ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 4 lg 1 alusel.

§ 1.   Ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise kava kehtestamine

  Rõuge valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2018–2029 kinnitatakse
järgnevalt:
  1) Lisa 1 - Rõuge valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2018–2029;
  2) Lisa 2 – ühisveevärgi ja –kanalisatsioonirajatiste skeemid.

§ 2.   Rakendussätted

  (1) Misso Vallavolikogu 19.08.2014 määrus nr 12 „Misso valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2014 – 2026 kinnitamine“ tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Mõniste Vallavolikogu 27.06.2014 määrus nr 13 „Mõniste valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava“ tunnistatakse kehtetuks.

  (3) Rõuge Vallavolikogu 27.02.2013 määrus nr 4 „Rõuge valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arengukava aastani 2025“ tunnistatakse kehtetuks.

  (4) Varstu Vallavolikogu 25.11.2008 määrus nr 10 „Varstu valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2008– 2020“ tunnistatakse kehtetuks.

  (5) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Aigar Kalk
Volikogu esimees

Lisa ÜVK kava

Lisa Kaartidega saab tutvuda Rõuge valla kodulehel

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json