Ehitus

Linna ja valla valitsemineDelegeerimine

PlaneerimineDetailplaneering

PlaneerimineTeemaplaneering

PlaneerimineÜldplaneering

Transport ja liiklusKohanimed ja ruumiandmed

Teksti suurus:

Ülesannete delegeerimine

Väljaandja:Kambja Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.09.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 31.08.2018, 32

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Ülesannete delegeerimine

Vastu võetud 16.01.2018 nr 14
RT IV, 20.01.2018, 2
jõustumine 23.01.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
28.08.2018RT IV, 31.08.2018, 903.09.2018

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 alusel.

§ 1.   Ruumiandmete seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine

  Ruumiandmete seaduse § 54 lõikes 1 kohaliku omavalitsuse pädevusse antud koha-aadressi määramine delegeeritakse Kambja Vallavalitsusele.

§ 2.   Kohanimeseadusessätestatud ülesannete delegeerimine

  (1) Kohanimeseaduse § 5 lõike 1 punktis 3 kohaliku omavalitsuse pädevusse antud kohanime määraja ülesanded delegeeritakse Kambja Vallavalitsusele.

  (2) Vallavalitsusele delegeeritakse ka kohanimeseadusest tulenevad kohanime määramist ettevalmistavad ja teavitamistoimingud, kusjuures vallavalitsus avalikustab kohanime määramise eelnõud (välja arvatud maaüksusele nime määramisel) valla veebilehel vähemalt 15 päeva enne kohanime määramise otsuse tegemist.

§ 3.   Vabariigi Valitsuse 23.10.2008 määruses nr 155 „Katastriüksuse sihtotstarvete liigid ja nende määramise kord“ sätestatud ülesannete delegeerimine
[Kehtetu - RT IV, 31.08.2018, 9 - jõust. 03.09.2018]

§ 4.   Vabariigi Valitsuse 30.06.1998 määrusega nr 144 kinntatud „Ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramise korras“sätestatud ülesannete delegeerimine

  Vabariigi Valitsuse 30.06.1998 määrusega nr 144 kinnitatud „Ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramise korra“ punktis 6 kohaliku omavalitsuse organi pädevusse antud küsimuste lahendamine delegeeritakse Kambja Vallavalitsusele.

§ 5.   Maareformi seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine

  Maareformi seaduses kohaliku omavalitsuse pädevusse antud küsimuste lahendamine delegeeritakse Kambja Vallavalitsusele.

§ 6.   Maakatastriseaduses sätestatud ülesannete delegeerimine

  Kambja Vallavalitsusele delegeeritakse maakatastriseaduse § 5 lõikes 2 ja § 19 sätestatud kohaliku omavalitsuse organi toimingute tegemine ning katastriüksuse sihtotstarvete määramine vastavalt maakatastriseaduse § 18-le.

§ 7.   Vabariigi Valitsuse 07.01.2006 määruses nr 1 „Teeregistri põhimäärus“sätestatud ülesannete delegeerimine

  Vabariigi Valitsuse 07.01.2006 määruses nr 1 „Teeregistri põhimäärus“ kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud küsimuste lahendamine delegeeritakse Kambja Vallavalitsusele.

§ 8.   Ehitusseadustikus sätestatud ülesannete delegeerimine

  (1) Ehitusseadustikus sätestatud kohaliku omavalitsuse, kohaliku omavalitsuse üksuse ja valla kui tee omaniku ülesanded delegeeritakse Kambja Vallavalitsusele.

  (2) Kambja Vallavalitsusel on õigus määrata haldusmenetluse seaduse § 8 lõike 2 alusel struktuuriüksus, ametnik või ametnikud, kelle ülesandeks on käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud ülesannete täitmine.

§ 9.   Planeerimisseaduses sätestatud ülesannete delegeerimine

  (1) Planeerimisseaduses sätestatud kohaliku omavalitsuse ja kohaliku omavalitsuse üksuse ülesanded delegeeritakse Kambja Vallavalitsusele.

  (2) Kambja Vallavalitsusel on õigus määrata haldusmenetluse seaduse § 8 lõike 2 alusel struktuuriüksus, ametnik või ametnikud, kelle ülesandeks on käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud ülesannete täitmine.

§ 10.   Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud].

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

/otsingu_soovitused.json