Teksti suurus:

Toila Vallavolikogu 31.10.2018. a määruse nr 35 „Kohtla-Nõmme Kooli põhimäärus” muutmine

Väljaandja:Toila Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:03.09.2021
Avaldamismärge:RT IV, 31.08.2021, 9

Toila Vallavolikogu 31.10.2018. a määruse nr 35 „Kohtla-Nõmme Kooli põhimäärus” muutmine

Vastu võetud 25.08.2021 nr 97

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 66 lõike 2 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 9 lõike 3 alusel.

§ 1.   Täiendada Toila Vallavolikogu 31.10.2018. a määruse nr 35 „Kohtla-Nõmme Kooli põhimäärus” § 3 lõikega 3 järgmises sõnastuses:
„(3) Vabade kohtade olemasolul on lasteasutusse õigus vastu võtta lapsi väljaspool teeninduspiirkonda.”.

§ 2.   Muuta Toila Vallavolikogu 31.10.2018. a määruse nr 35 „Kohtla-Nõmme Kooli põhimäärus” § 10 lõige 1 järgmises sõnastuses:
„(1) Lasteaia osas moodustab direktor vastavalt vajadusele ja valla eelarvelistele võimalustele kuni neli rühma lähtudes koolieelse lasteasutuse seaduses kehtestatust.”.

§ 3.   Määrus jõustub 1. septembril 2021. a.

Roland Peets
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json