Linna ja valla valitsemineValimised

Teksti suurus:

Valimisjaoskondade moodustamine

Väljaandja:Sillamäe Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.09.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:22.01.2023
Avaldamismärge:RT IV, 31.08.2021, 10

Valimisjaoskondade moodustamine

Vastu võetud 26.08.2021 nr 12

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse“ § 22 lõike 2, „Rahvahääletuse seaduse“ § 17 lõike 2, „Riigikogu valimise seaduse“ § 19 lõike 2, „Euroopa Parlamendi valimise seaduse“ § 13 lõike 2 alusel.

§ 1.   Valimisjaoskondade arv

  Sillamäe linnas moodustatakse 3 valimisjaoskonda.

§ 2.   Valimisjaoskondade numeratsioon ja hääletamisruumide asukohad

  (1) Valimisjaoskond nr 1 hääletamisruum asub kõigil eelhääletamise päevadel ja valimispäeval Sillamäe Kultuurikeskuses (Kesk tn 24, Sillamäe linn, Ida-Viru maakond).

  (2) Valimisjaoskond nr 2 hääletamisruum asub teisel ja esimesel päeval enne valimispäeva ja valimispäeval Sillamäe Spordikompleksis Kalev (Kesk tn 30, Sillamäe linn, Ida-Viru maakond).

  (3) Valimisjaoskond nr 3 hääletamisruum asub teisel ja esimesel päeval enne valimispäeva ja valimispäeval Sillamäe Gümnaasiumis (Viru pst 26, Sillamäe linn, Ida-Viru maakond).

§ 3.   Hääletamise liigid jaoskondades

  (1) Kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel ja Riigikogu valimistel korraldab väljaspool elukohajärgset valimisringkonda eelhääletamist valimisjaoskond nr 1. Valimisjaoskond nr 1 korraldab hääletamist vajadusel ka asukohas, haiglas ja ööpäevases hoolekandeasutuses.

  (2) Euroopa Parlamendi valimistel ja rahvahääletusel korraldab jaoskond nr 1 hääletamist haiglas ja ööpäevases hoolekandeasutuses.

  (3) Kodus hääletamist korraldavad kõik valimisjaoskonnad. Euroopa Parlamendi valimistel ja rahvahääletusel korraldavad need jaoskonnad ka asukohas hääletamist.

§ 4.   Määruse rakendamine ja jõustumine

  (1) Sillamäe Linnavalitsuse 10. jaanuari 2019. a määrus nr 1 „Valimisjaoskondade moodustamine“ tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Tõnis Kalberg
linnapea

Andrei Ionov
linnasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json