EttevõtlusKaubandus

Teksti suurus:

Müügipileti hinna kehtestamine

Väljaandja:Kanepi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.11.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:08.02.2020
Avaldamismärge:RT IV, 31.10.2014, 20

Müügipileti hinna kehtestamine

Vastu võetud 14.10.2014 nr 23

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ja kaubandustegevuse seaduse § 18 lõike 5 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse müügipileti hind Kanepi Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) või tema poolt volitatud vallavalitsuse hallatava asutuse tegutsemise korral kaubanduse korraldajana.

§ 2.   Üldsätted

  (1) Vallale kuuluva müügipinna kasutamisel loetakse müügikohaks müügipinna ühte jooksvat meetrit.

  (2) Müügipileti soetamisest ei vabasta käesoleva määruse § 3 lg 2 korras müügi teostamine.

§ 3.   Müügipileti hindturu-ja tänavakaubanduses

  (1) Kehtestada ühe müügikoha müügipileti hind turu-ja tänavakaubanduses järgnevalt:
  1) ühe päeva müügipileti hind 3 eurot;
  2) ühe kuu müügipileti hind 10 eurot.

  (2) Ühel müügikohal on müügipileti hinna tasumisest vabastatud Kanepi valla põllumajandustoojad oma põllumajandussaaduste müügil ja Kanepi valla elanikud omavalmistatud toodete müügil.

§ 4.   Müügipileti hind avalikul üritusel

  (1) Kehtestada avalikul üritusel ühe müügikoha müügipileti hind 4 eurot.

§ 5.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Kanepi Vallavolikogu 21.04.2011 määrus nr 7 „Müügipileti hinna kehtestamine“.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Arno Kakk
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json