Linna ja valla valitsemineLinna ja valla arengukavad

Teksti suurus:

Vaivara valla arengukava aastateks 2015-2020 vastuvõtmine

Väljaandja:Vaivara Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:09.10.2015
Avaldamismärge:RT IV, 31.10.2014, 27

Vaivara valla arengukava aastateks 2015-2020 vastuvõtmine

Vastu võetud 22.10.2014 nr 16

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 7 ja § 37 lõike 1

§ 1.   Arengukava vastuvõtmine

  Vaivara valla arengukava aastateks 2015- 2020 võetakse vastu vastavalt määruse lisale.

§ 2.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistatakse kehtetuks Vaivara Vallavolikogu 31.oktoobri 2009.a määrus nr 55 “Vaivara valla arengukava aastateks 2013-2017 vastuvõtmine”.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 01.01.2015.a.

Veikko Luhalaid
volikogu esimees

Lisa Vaivara valla arengukava 2015-2020

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json