Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Räpina valla 2015. aasta lisaeelarve

Väljaandja:Räpina Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.11.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2015
Avaldamismärge:RT IV, 31.10.2015, 35

Räpina valla 2015. aasta lisaeelarve

Vastu võetud 28.10.2015 nr 12
, rakendatakse alates 1.01.2015

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 ning Räpina Vallavolikogu 20.06.2012 määruse nr 16 ’’Räpina valla finantsjuhtimise kord’’ § 8 alusel.

§ 1.   Räpina valla 2015. aasta eelarve lisade muutmine

  Räpina Vallavolikogu 28. jaanuari 2015 määrusega nr 2 kinnitatud Räpina valla 2015. aasta eelarve lisades tehakse järgmised muudatused:
  1) koondeelarve muudatused vastavalt lisale 1;
  2) põhitegevuse tulude eelarve muudatused vastavalt lisale 2;
  3) põhitegevuse kulude eelarve muudatused vastavalt lisale 3;
  4) investeerimistegevuse eelarve muudatused vastavalt lisale 4.

§ 2.   Määruse rakendamine

  (1) Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2015.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Riigi Teatajas.

Kaido Palu
volikogu esimees

Lisa 1 Koondeelarve muudatused

Lisa 2 Põhitegevuse tulude eelarve muudatused

Lisa 3 Põhitegevuse kulude eelarve muudatused

Lisa 4 Investeerimistegevuse eelarve muudatused

/otsingu_soovitused.json