Rahandus ja eelarveEelarvestrateegia

Teksti suurus:

Muhu valla eelarvestrateegia 2020-2023

Muhu valla eelarvestrateegia 2020-2023 - sisukord
  Väljaandja:Muhu Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:03.11.2019
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2023
  Avaldamismärge:RT IV, 31.10.2019, 7

  Muhu valla eelarvestrateegia 2020-2023

  Vastu võetud 17.10.2019 nr 38

  Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p.7 ning § 372 lg 7 alusel.

  § 1.   Võtta vastu Muhu valla eelarvestrateegia 2020-2023 (Lisa 1).

  § 2.   Eelarvestrateegia avaldada valla veebilehel www.muhu.ee seitsme tööpäeva jooksul peale eelarvestrateegia vastuvõtmist ja edastada Rahandusministeeriumile hiljemalt 30.oktoobriks.

  § 3.   Tunnistada kehtetuks Muhu Vallavolikogu 18.10.2018.a määrus nr 17 "Muhu valla eelarvestarteegia 2019-2022 kinnitamine".

  § 4.   Määrus jõustub seaduses sätestatud korras.

  Ain Saaremäel
  volikogu esimees

  Lisa Eelarvestrateegia 2020-2023

  /otsingu_soovitused.json