SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Sotsiaaltoetuste määrade kehtestamine

Sotsiaaltoetuste määrade kehtestamine - sisukord
Väljaandja:Mõisaküla Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:03.03.2018
Avaldamismärge:RT IV, 31.12.2012, 20

Sotsiaaltoetuste määrade kehtestamine

Vastu võetud 20.12.2012 nr 32

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 22 lõike 1 punkti 5 ja Mõisaküla Linnavolikogu 10. september 2009. a määruse nr 13 “Mõisaküla linna eelarvest sotsiaaltoetuste maksmise ja sotsiaalteenuste rahastamise kord” § 6 lõike 9 alusel.

§ 1.   Sotsiaaltoetuste määrad

  Mõisaküla linna eelarvest makstavate sissetulekust mittesõltuvate täiendavate sotsiaaltoetuste määrad kehtestatakse järgmiselt:
  1) sünnitoetus 320 eurot;
  2) vanurite (80., 85., 90. ja vanemad) sünnipäevatoetus 15 eurot;
  3) ranitsatoetus (esimesse klassi õppima asuva lapse vanemale koolikuludeks) 65 eurot;
  4) põhikooli lõpetaja toetus 65 eurot;
  5) gümnaasiumi lõpetaja toetus 80 eurot;
  6) puudega laste sõidukulude toetus 13 eurot nädal;
  7) koolitoetus (esmast kutset omandavatele noortele) 96 eurot;
  8) jõulupakk – ühe paki maksumus kuni 3,50 eurot;
  9) matusetoetus 192 eurot.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 01. jaanuaril 2013.

Jorma Õigus
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json