ElamumajandusÜhisveevärk ja kanalisatsioon

Teksti suurus:

Vändra valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise kava muutmise ja Kaisma valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise kava liitmise algatamine

Vändra valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise kava muutmise ja Kaisma valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise kava liitmise algatamine - sisukord
  Väljaandja:Vändra Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:23.11.2012
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
  Avaldamismärge:RT IV, 31.12.2012, 108

  Vändra valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise kava muutmise ja Kaisma valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise kava liitmise algatamine

  Vastu võetud 20.11.2012 nr 30

  Määrus kehtestatakse Ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniseaduse § 4 lõike 1 1 ja Vändra Vallavolikogu 21.veebruari 2012.a. määruse nr.6 "Vändra valla arengukava ja eelarvestrateegia ning valdkondlike, piirkondlike ja hallatavate asutuste arengukavade koostamise kord" alusel.

  § 1.  Algatada Vändra valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise kava muutmine ning Kaisma valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise kava liitmine Vändra valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise kava juurde ühtseks kavaks.

  § 2.  Vallavalitsusel viia läbi kohustusliku valdkonna arengukava muutmine, avaliku väljapaneku ja arutelu korraldamine.

  § 3.  Määrusele on võimalik esitada vaie vastavalt haldusmenetluse seaduses sätestatud korras.

  § 4.  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist.

  Kaido Madisson
  Vallavolikogu esimees