Kultuur ja sportRahvaraamatukogu

Teksti suurus:

Vändra valla raamatukogude tasuliste teenuste ja trahvide hinna kehtestamine

Vändra valla raamatukogude tasuliste teenuste ja trahvide hinna kehtestamine - sisukord
  Väljaandja:Vändra Vallavalitsus
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2011
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:07.04.2019
  Avaldamismärge:RT IV, 31.12.2012, 110

  Vändra valla raamatukogude tasuliste teenuste ja trahvide hinna kehtestamine

  Vastu võetud 13.12.2010 nr 23

  Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 2 ja lõike 3; Vändra Vallavolikogu 19.02.2008.a. määruse nr.4 "Vändra valla raamatukogude kasutamise eeskirja" § 19 alusel.

  § 1.  Kehtestada Vändra valla raamatukogudes osutatavate tasuliste teenuste ja trahvide hinnad alljärgnevalt:

   (1) Väljatrükk arvutist:
   1) ühepoolne (must-valge) 0,13 eurot;
   2) kahepoolne (must-valge) 0,26 eurot

   (2) Raamatukogudevahelise laenutuse korral teaviku tellimise ja tagastamise postikulud tasub lugeja.

   (3) Viivis tähtaja ületanud teaviku eest:
   1) 0,01 eurot päev;
   2) iga kuu esimene tööpäev ja juuni ning detsembri kuus on lugejatel võimalus viivisevabalt tagastada laenutustähtaja ületanud teavikud.

   (4) Kaotatud või rikutud teavik:
   1) lugeja asendab teaviku sama teavikuga;
   2) kui teavikut asendada ei saa, tasub lugeja teaviku hinna kuni 5-kordse teaviku arvelevõtmise hinna ulatuses.

  § 2.  Arvestust teenuste ja trahvide kogumise üle peab raamatukoguhoidja, kes maksab kvartali viimasel kuul kogutud summad vallavalitsuse kassasse nimekirja alusel.

  § 3.  Määrus jõustub 01.jaanuarist 2011.a.

  § 4.  Vändra Vallavalitsuse määrus 03.06.2008.a. määrus nr.5 "Vändra valla raamatukogude tasuliste teenuste ja trahvide hinna kehtestamine" tunnistada kehtetuks.

  Peeter Reimann
  Vallavanem

  Aili Laprik
  Vallasekretär