Teksti suurus:

Kaiu Vallavolikogu 12.09.12.a määruse nr 4 „Kaiu valla arengukava 2012-2018“ muutmine

Väljaandja:Kaiu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:03.01.2014
Avaldamismärge:RT IV, 31.12.2013, 5

Kaiu Vallavolikogu 12.09.12.a määruse nr 4 „Kaiu valla arengukava 2012-2018“ muutmine

Vastu võetud 18.12.2013 nr 9

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 7 alusel.

§ 1.  Kaiu Vallavolikogu 12. septembril 2012. a määruses nr 4 Kaiu valla arengukava 2012-2018 tehakse järgmised muudatused:peatükis 7 punktis 7.8 veerus eelarve 2016 asendatakse arv „-363 450“ arvuga „-340 950, arv „100 000“ arvuga „122 500“, arv „-243 538“ arvuga „-221 038“, arv „-13 538“ arvuga „8 962“, arv „12 042“ arvuga „34 542“.

§ 2.  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Sulev Viiron
Volikogu esimees