ElamumajandusÜhisveevärk ja kanalisatsioon

Teksti suurus:

Ridala valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise ning ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskirjade kehtestamine

Väljaandja:Ridala Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.01.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 31.12.2013, 23

Ridala valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise ning ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskirjade kehtestamine

Vastu võetud 17.12.2013 nr 4

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1, § 22 lg 1 punkti 37; ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 5 lg 2 alusel.

§ 1.  Ridala valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskirja kehtestamine

  Kiita heaks ja kehtestada Ridala valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri (lisa 1).

§ 2.  Ridala valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskirja kehtestamine

  Kiita heaks ja kehtestada Ridala valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri (lisa 2).

§ 3.  Rakendussäte

  Ridala Vallavolikogu 27. juuli 2006.a. määrus nr 24 „Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri” ja Ridala Vallavolikogu 27. juuli 2006.a. määrus nr 25 „Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri” tunnistatakse kehtetuks.

§ 4.  Määruse avalikustamine

  Määrus avalikustada väljapanekuga vallavalitsuses, valla raamatukogudes ja valla kodulehel.

§ 5.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Toomas Vallimäe
Volikogu esimees

Lisa Ridala valla ühisveevärgi ja -kanalistasiooniga liitumise eeskiri

Lisa Ridala valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri