Teksti suurus:

Vinni Vallavolikogu 24.03.2005 määruse nr 8 „Vinni valla jäätmevaldajate registri asutamine” muutmine

Väljaandja:Vinni Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:03.01.2014
Avaldamismärge:RT IV, 31.12.2013, 41

Vinni Vallavolikogu 24.03.2005 määruse nr 8 „Vinni valla jäätmevaldajate registri asutamine” muutmine

Vastu võetud 19.12.2013 nr 17

Määrus kehtestatakse haldusmenetluse seaduse § 89 lg 1, § 92 lg 4 ja § 93 lg 1 alusel.

§ 1.   Muuta Vinni Vallavolikogu 24.03.2005 määruse nr 8 „Vinni valla jäätmevaldajate registri asutamine“ preambulit ning sõnastada järgmiselt: „Määrus kehtestatakse jäätmeseadus § 71¹ alusel“.

§ 2.   Muuta Vinni Vallavolikogu 24.03.2005 määruse nr 8 „Vinni valla jäätmevaldajate

registri asutamine“ järgnevalt:
1) Punkt 2 loetakse § 2 ja sõnastatakse:


„§ 2. Kinnitada Vinni valla jäätmevaldajate registri pidamise põhimäärus uues redaktsioonis"


(lisatud).
2) Punktid 3-5 tunnistatakse kehtetuks.

Rauno Võrno
Esimees

Lisa Põhimäärus

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json