HaridusKool

Linna ja valla valitsemineDelegeerimine

Teksti suurus:

Viimsi valla üldhariduskoolide õpilaste vastuvõtmise tingimuste ja korra kinnitamise ja muutmise delegeerimine vallavalitsusele

Viimsi valla üldhariduskoolide õpilaste vastuvõtmise tingimuste ja korra kinnitamise ja muutmise delegeerimine vallavalitsusele - sisukord
  Väljaandja:Viimsi Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:21.01.2011
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
  Avaldamismärge:RT IV, 31.12.2013, 48

  Viimsi valla üldhariduskoolide õpilaste vastuvõtmise tingimuste ja korra kinnitamise ja muutmise delegeerimine vallavalitsusele

  Vastu võetud 18.01.2011 nr 5

  Määrus kehtestatakse "Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse" § 6 lõike 2 ja § 22 lõike 2, „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse“ § 27 lõike 5, haridus- ja teadusministri 19.08.2010 määruse nr 43 „Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord“ § 2 lõike 1 alusel.

  § 1.   Delegeerida Viimsi Vallavalitsusele Viimsi valla üldhariduskoolide õpilaste vastuvõtmise tingimuste ja korra kinnitamine ja muutmine.

  § 2.   Tunnistada kehtetuks Viimsi Vallavolikogu 11.11.2008 määrus nr 24 „Viimsi valla koolide õpilaste vastuvõtmise, ühest koolist teise ülemineku, koolist lahkumise ja väljaheitmise korra kinnitamise ja muutmise delegeerimine vallavalitsusele“.

  § 3.   Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja ning Viimsi valla veebilehel.

  § 4.   Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist Viimsi Vallavolikogu kantseleis.

  Aarne Jõgimaa
  Vallavolikogu esimees

  /otsingu_soovitused.json