HaridusHuviharidus

HaridusKool

Linna ja valla valitsemineDelegeerimine

Teksti suurus:

Viimsi valla haridusasutuste direktorite vaba ametikoha täitmiseks korraldatava avaliku konkursi tingimuste ja korra kehtestamise delegeerimine vallavalitsusele

Viimsi valla haridusasutuste direktorite vaba ametikoha täitmiseks korraldatava avaliku konkursi tingimuste ja korra kehtestamise delegeerimine vallavalitsusele - sisukord
  Väljaandja:Viimsi Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:13.04.2012
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
  Avaldamismärge:RT IV, 31.12.2013, 59

  Viimsi valla haridusasutuste direktorite vaba ametikoha täitmiseks korraldatava avaliku konkursi tingimuste ja korra kehtestamise delegeerimine vallavalitsusele

  Vastu võetud 10.04.2012 nr 9

  Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 22 lõike 2, „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse“ § 71 lõike 6 „Huvikooli seaduse“ § 15 lõike 1 ning „Viimsi valla põhimääruse“ § 10 lõike 2 ja § 21 lõike 3 alusel.

  § 1.   Delegeerida Viimsi Vallavalitsusele Viimsi valla üldhariduskooli direktori ning Viimsi valla huvikooli direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava avaliku konkursi tingimuste ja korra kehtestamine.

  § 2.   Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist Viimsi Vallavolikogu kantseleis.

  Aarne Jõgimaa
  Vallavolikogu esimees

  /otsingu_soovitused.json