ElamumajandusÜhisveevärk ja kanalisatsioon

Teksti suurus:

Vee-ettevõtja määramine Viimsi valla territooriumil

Vee-ettevõtja määramine Viimsi valla territooriumil - sisukord
  Väljaandja:Viimsi Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:14.04.2006
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
  Avaldamismärge:RT IV, 31.12.2013, 64

  Vee-ettevõtja määramine Viimsi valla territooriumil

  Vastu võetud 11.04.2006 nr 13

  Määrus kehtestatakse "Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse" § 6 lg 1, § 22 lg 1 p 37 ja § 37 ning "Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse" § 4 lg 1, § 7 lg 2¹ ja § 7 lg 3 alusel, arvestades Viimsi Vallavolikogu poolt 11.06.2002 määrusega nr 23 kinnitatud "Viimsi valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava" ptk. 6.1 p. 9 ning vallavalitsuse seisukohti, võttes aluseks AS Viimsi Vesi nõukogu 13.02.2006. a otsuse nr 4 alusel 04.03.2006. a esitatud taotlust nr. 82 AS Viimsi Vesi vee-ettevõtjaks määramise kohta.

  § 1.   . Määrata Viimsi valla territooriumil veevarustuse ja kanalisatsiooniteenuse osutajaks, vee-ettevõtjaks AS Viimsi Vesi.

  § 2.   Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja ning valla veebilehel.

  § 3.   Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist Viimsi Vallavolikogu kantseleis.

  Aarne Jõgimaa
  Vallavolikogu esimees

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json