Linna ja valla valitsemineDelegeerimine

Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavara valitsemine

Teksti suurus:

Viimsi vallale kuuluva kinnisvara kasutusse andmisest tulenevate ülesannete delegeerimine

Viimsi vallale kuuluva kinnisvara kasutusse andmisest tulenevate ülesannete delegeerimine - sisukord
  Väljaandja:Viimsi Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:13.04.2012
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:14.09.2019
  Avaldamismärge:RT IV, 31.12.2013, 65

  Viimsi vallale kuuluva kinnisvara kasutusse andmisest tulenevate ülesannete delegeerimine

  Vastu võetud 10.04.2012 nr 11

  Määrus kehtestamisel juhindutakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 6 lõike 3 punktist 2, § 22 lõike 1 punktist 6, „Viimsi valla põhimääruse“ §-st 135, ning arvestades, et „Viimsi valla põhimääruse“ § 139 lõikes 1 punktis 3 nimetatud kohaliku omavalitsuse ülesanded kinnisvara või selle osa rendile andmisel (müügiplatsid, kioskid, kaupluse ruumid jmt) on sagedasti lühikese rendiperioodiga ja nõuavad operatiivset tegutsemist, mistõttu on mõistlik ja vajalik anda selliste küsimuste lahendamine vallavalitsuse pädevusse.

  § 1.   Anda Viimsi valla põhimääruse § 139 lõike 1 punktist 3 tulenevate küsimuste lahendamise õigus Viimsi Vallavalitsusele, kui kinnisasja osa kasutusse andmise aeg ei ole pikem kui 2 aastat.

  § 2.   Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist Viimsi Vallavolikogu Kantseleis.

  Aarne Jõgimaa
  Vallavolikogu esimees

  /otsingu_soovitused.json