Teksti suurus:

Viimsi valla liikumisharrastuse ja spordi arengukava 2011-2014

Viimsi valla liikumisharrastuse ja spordi arengukava 2011-2014 - sisukord
  Väljaandja:Viimsi Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:13.05.2011
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2014
  Avaldamismärge:RT IV, 31.12.2013, 67

  Viimsi valla liikumisharrastuse ja spordi arengukava 2011-2014

  Vastu võetud 10.05.2011 nr 16
  jõustumine 13.05.2011

  Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 6 lõike 2, § 22 lõike 7, § 37 lõike 5 punkti 2, „Viimsi valla põhimääruse“ § 8 lõike 2, § 10 lõike 2 ja lõike 3, § 21 lõike 1 punkti 7 alusel, tuginedes „Spordiseaduse“ §-dele 2 ja 3.

  § 1.   Võtta vastu Viimsi valla liikumisharrastuse ja spordi arengukava aastateks 2011-2014, vastavalt määruse lisale.

  § 2.   Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja ning valla veebilehel. Viimsi Teatajas avalikustatakse üksnes määruse tekst, lisas olev arengukava avaldatakse valla veebilehel.

  § 3.   Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist Viimsi Vallavolikogu kantseleis.

  Aarne Jõgimaa
  Vallavolikogu esimees

  Lisa VIIMSI VALLA LIIKUMISHARRASTUSE JA SPORDI ARENGUKAVA 2011-2014

  /otsingu_soovitused.json