HaridusKool

HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineDelegeerimine

Teksti suurus:

Viimsi valla haridusasutuste põhimääruste kinnitamise ja muutmise delegeerimine vallavalitsusele

Viimsi valla haridusasutuste põhimääruste kinnitamise ja muutmise delegeerimine vallavalitsusele - sisukord
  Väljaandja:Viimsi Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:21.01.2011
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:14.09.2019
  Avaldamismärge:RT IV, 31.12.2013, 78

  Viimsi valla haridusasutuste põhimääruste kinnitamise ja muutmise delegeerimine vallavalitsusele

  Vastu võetud 18.01.2011 nr 3

  Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 22 lõike 2 ja § 35 lõike 2, „Põhikooli ja gümnaasiumiseaduse“ § 66 lõike 2, „Koolieelse lasteasutuse seaduse“ § 9 lõike 3 ning „Viimsi valla põhimääruse“ § 104 lõike 2 alusel.

  § 1.   Delegeerida Viimsi Vallavalitsusele Viimsi valla koolide põhimääruste kinnitamine ja muutmine.

  § 2.   Delegeerida Viimsi Vallavalitsusele Viimsi valla koolieelsete lasteasutuste põhimääruste kinnitamine ja muutmine.

  § 3.   Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja ning valla veebilehel.

  § 4.   Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist Viimsi Vallavolikogu Kantseleis.

  Aarne Jõgimaa
  Vallavolikogu esimees

  /otsingu_soovitused.json