Transport ja liiklusSadamad

Teksti suurus:

Sadama nime määramine: Leppneeme sadam

Sadama nime määramine: Leppneeme sadam - sisukord
  Väljaandja:Viimsi Vallavalitsus
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:10.04.2009
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
  Avaldamismärge:RT IV, 31.12.2013, 94

  Sadama nime määramine: Leppneeme sadam

  Vastu võetud 07.04.2009 nr 15

  Määrus kehtestatakse „Kohanimeseaduse“ § 4 lõike 1 punkti 5, § 5 lõike 1 punkti 3 ja lõike 4, § 6 lõigete 1 ja 2 ning Viimsi Vallavolikogu 09.11.2004. a määrusega nr 22 kehtestatud "Kohanime määramise korra" punktide 1.2 ja 2.2 alusel:

  § 1.   Määrata kinnistul (katastriüksuse tunnused 89001:003:1207) asukohaga Leppneeme küla, Viimsi vald, Harjumaa, asuva sadama nimeks „Leppneeme sadam“.

  § 2.   Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja ning valla veebilehel.

  § 3.   Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist Viimsi Vallavalitsuse Kantseleis.

  § 4.   Kantseleil saata jõustunud määrus kohanimeregistri volitatud töötlejale ja kohanimenõukogule.

  Haldo Oravas
  vallavanem

  Kristo Kallas
  vallasekretär

  /otsingu_soovitused.json